Profesionalita, odpovědnost, kvalita práce

Aktuální projekty

    Filharmonie HRADEC KRÁLOVÉ  2017 - 2018
    Nový nástroj firmy Robert Ponča Varhany

ZUŠ Jihlava 2018 - Nový nástroj firmy A.Q. Attentus Qualitatis s.r.o.