Profesionalita, odpovědnost, kvalita práce

Intonace a ladění koncertních
i chrámových nástrojů

Velmi precizně a čistě vyintonovaný
a naladěný varhanní hlas, který dokonale zapadá do prostoru a vychází
vstříc těm nejpřísnějším požadavkům a kritériím zákazníka. Špičková intonace jak labiálních, tak jazykových rejstříků.

Stavba nových nástrojů

Novostavby různých stylových období a velikostí. Zakládám si na detailním zpracování všech částí v kombinaci se zvukovou stránkou královského nástroje, kterým varhany bezpochyby jsou.

Rekonstrukce, opravy a čištění

Při rekonstrukcích a opravách se snažím respektovat původní koncept stavitele. Velký důraz kladu na ošetření  jednotlivých dílů nástroje a následnou funkčnost varhan jako celku.

Návrhy rejstříkových dispozic

Po konzultaci se zákazníkem a seznámení se s akustickým prostorem daného místa Vám vypracuji nabídku rejstříkové dispozice.

Menzurace varhanních píšťal

Jedna z nejsložitějších prací na píšťalových varhanách, která velmi úzce souvisí
s následným úspěchem intonace.
Tak jako u rejstříkové dispozice,
tak i u menzurace je nutné vidět prostor
a představu zákazníka.

Předintonace labiálních rejstříků - dřevěných/kovových

Vyřez píšťal, úprava noh, narýsování ladičky (ladička, ladící kroužek, ladění na tón). U krytých a polokrytých rejstříků dochází k vytěsnění ladících kloboučků. Poté se rejstřík předintonuje dle požadavků zákazníka. Zákazník by měl uvést základní parametry pro realizaci, případně i zvukový charakter daného rejstříku.

Předintonace jazykových rejstříků - specializace na jazykové píšťaly

Intonace všech typů jazykových rejstříků. Zákazník by měl uvést tlak vzduchu (mmWs), místo ladícího zářezu nebo ruličky, výšku ladění a typ stroje, pro který bude rejstřík předintonován. Poradím Vám s projekcí jazyků (menzurace) a následnou intonací.

Repasování jazykových rejstříků

Kompletní čištění a přeintonování rejstříků, repase starých jazykových pouzder (výměna kůže). Možná částečná změna charakteru zvukově nevyhovujících jazykových hlasů.

Servisní práce


Poradenská činnost