Profesionalita, odpovědnost, kvalita práce

Jmenuji se Tomáš Fafílek a pocházím z Prostějova. Po absolutoriu obou stupňů Základní umělecké školy v oborech klavír a klasické varhany v Prostějově jsem v roce 1998 vystudoval Střední uměleckou školu varhanářskou v Krnově a současně varhanní hru na Lidové konzervatoři a múzické škole v Ostravě. Svá studia jsem ukončil maturitou v oboru stavba varhan pod vedením Ing. Bohumila Plánského a absolutoriem u Mgr. Aleše Rybky v oboru varhanní hra.

Na základě mých studentských varhanních koncertů v Německu jsem získal jednoroční grant přední německé varhanářské firmy Oberlinger Orgelbau ve Windesheimu, kde jsem si osvojil praktické zkušenosti s projektováním nových nástrojů, servisem významných německých historických varhan, jakož i s intonací a laděním. Během tohoto pobytu jsem se podrobně seznámil s mnoha nástroji různých uměleckých provedení, na kterých jsem měl možnost i koncertně vystupovat, např. na varhanním festivalu v Bad Büdesheimu (Frankfurt nad Mohanem, 1999).

V roce 2000 jsem nastoupil do firmy Rieger - Kloss Varhany Krnov, kde jsem po boku zkušeného a uznávaného intonéra Jana Kostery prohluboval své znalosti v intonaci charakteristických labiálních a jazykových rejstříků. Dále jsem pokračoval v koncertní činnosti (např. recitály v pěti státech USA v roce 2003).

Až do svého osamostatnění jsem jako šéfintonér pracoval ve firmě Rieger - Kloss Varhany Krnov na všech významných nástrojích exportovaných do zahraničí (Jižní Korea, Tchaj-wan, USA, Rusko, Bulharsko, Čína, Slovensko, Polsko). Tyto nástroje jsem vždy u zákazníka předával a realizoval jeho umělecké i akustické představy o zvuku nástroje. Jako praktikující varhaník umím pochopit přání i představy koncertních mistrů. V USA jsem například v roce 2005 připravoval nástroj pro vystoupení světového varhaníka Felixe Hella a nahrávku jeho CD. Zde jsem také několikrát spolupracoval s uznávaným americkým varhanářským poradcem a intonérem Danielem Angersteinem na intonaci vysokotlakých jazykových rejstříků (Trompety, Tuby, Bombardy, Pozouny).

Nyní pracuji samostatně a spolupracuji s varhanáři v České repulice i v zahraničí. Mým krédem je vysoká profesionalita, odpovědnost, kvalita práce i stálá komunikace se zákazníkem. Těším se na spolupráci s každým, pro koho je varhanářství nejen obživou, ale i posláním.