Profesionalita, odpovědnost, kvalita práce

Parametry pro realizaci:

- tlak vzduchu (mmWs)
- výřez
- počet vpichů na jádře (intonace bez vpichů)
- ladička (na lotu, vedle lotu vzadu, zepředu, ladící kroužek, ladění na tón)
- výška ladění (rovnoměrně temperované, historické ladění)
- typ stroje, pro který bude rejstřík předintonován

Zákazník také může uvést zvukový charakter daného rejstříku.